Het bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter         : Dhr E.Ladage (Centrum)

Secretaris          : mevr. E. van Hooren-Pastoor (Farmsum)

Vice-secretaris : Mevr. S. van der Laan (Bornholm)

Penningmeester: dhr. W. Baars

Lid                    : mevr. R. Haneman (Tuikwerd)

Lid                    : dhr. H.G. Roelfs (West)

Lid                    : mevr. H van Haagen (Oldiek)

 

Het Algemeen Bestuur van het Bewonersplatform Delfzijl bestaat uit twee afgevaardigden van het bestuur van de aangesloten verenigingen/commissies.