Het bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter         : Dhr. W. Baars (Zandplatenbuurt)

Secretaris          : mevr. E. van Hooren-Pastoor (Farmsum)

Penningmeester: dhr. W. Baars

Lid                    : mevr. R. Haneman (Tuikwerd)

Lid                    : dhr. H.G. Roelfs (West)

Lid                    : mevr. M Schipper (Over de gracht-Scheepvaartbuurt)

Het Algemeen Bestuur van het Bewonersplatform Delfzijl bestaat uit twee afgevaardigden van het bestuur van de aangesloten verenigingen/commissies.

Vertegenwoordigers Prestatieafspraken gemeente Delfzijl
mevr. E. van Hooren-Pastoor (Farmsum)
Dhr. E. Ladage