Bewonersplatform Delfzijl tekent participatieconvenant.

Delfzijl – Bewoners van Delfzijl-Noord hebben met woonstichting Acantus en de gemeente Delfzijl afgesproken dat ze mee mogen beslissen over de nieuwe invulling van hun wijk. Donderdagmiddag werden de afspraken bekrachtigd door het ondertekenen van een Participatieconvenant in het kader van de Versterkingsopgave Delfzijl.

In het Participatieconvenant staat hoe de BVZ, gemeente Delfzijl en Acantus de komende jaren samen de bewoners  gaan betrekken bij de uitvoering van de versterkingsopgave in Zandplatenbuurt Noord en omgeving.

Silly Udema, een van de leden van BVZ: “Onze wijk en haar bewoners staan veel te wachten en dat heeft veel impact. Het is ingrijpend voor het leven van de bewoners en de leefbaarheid van de Schuitenzandflats, Balticparkflat, Finsestraat, Filadelfiaflat en de Zandplatenbuurt Noord. Met dit convenant spreken we met de gemeente Delfzijl en Acantus af dat we gaan en staan voor een open en constructief overleg en een positieve samenwerking. Iedereen heeft er baat bij dat de versterkingsopgave zorgvuldig en transparant  plaatsvindt. Met de ondertekening van dit convenant laten we zien dat we een werkwijze hebben afgesproken waar we allemaal achter staan.”

Het convenant werd ondertekend door Wim Baars namens het Bewonersplatform Delfzijl – voor de huurders, Bennie Grave namens de kopers van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ, burgemeester Gerard Beukema namens de gemeente Delfzijl en namens Acantus Linda Stol.

Over de BVZ
De BVZ is een  bewonersgroep van huurders en huiseigenaren in de Zandplatenbuurt. Op dit moment heeft de BVZ ruim 60 leden. De BVZ is een officieel overlegorgaan voor de gemeente Delfzijl en Acantus als het gaat om het versterkingsproces en de daarmee samenhangende nieuwbouw en herhuisvesting van bewoners  in de Zandplatenbuurt Noord en omgeving. De BVZ stimuleert, volgt en toetst de (bewoners)participatie. Hiertoe heeft de BVZ regelmatig overleg met de achterban en informeert ze alle bewoners  over de resultaten en de voortgang. De BVZ geeft daarnaast ook advies over hoe de bewoners betrokken kunnen worden bij de uitvoering van de versterkingsopgave.
De BVZ is een zelfstandig orgaan dat verbonden is aan het Bewonersplatform Delfzijl.

https://www.eemskrant.nl/inwoners-krijgen-inspraak-in-versterkingsproces-delfzijl-noord/

Gerelateerde berichten